©  Foto:

Tødsø Kirke

Stor middelalderkirke med romansk skib og kor samt et tårn fra senmiddelalder. Altertavle og prædikestol i renæssancestil. Romansk font med kumme i firpas-form. Over den tilmurede syddør et kalkmaleri fra ca. 1550, forestillende Noa i Arken. I tårnet, der nu fungerer som våbenhus, bemærkes det meget fine ottedelte ribbehvælv. Ved sydsiden af tårnet ligger en romansk gravsten, og ved indgangen til tårnet ses to gravstene med indhuggede kors i forskellige former.

Kirken er åben for besøgende alle hverdage fra 8 - 16.