©  Foto:

Sundby Kirke

Kirken ligger højt med fri udsigt mod nord over fjorden. Romansk skib, kor og apsis, sat af granitkvadre, af hvilke nogle er meget lange! Indvendig: Alteret er omsat, men den store romanske alterplade er bevaret. En særpræget døbefont med arkade-dekoration på kummen og fod med kerubansigter på de fire hjørnefremspring. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra ca. år 1620. I de fem storfelter er der billede af Kristus og de fire evangelister. Kirkebænkene er nye. Ved våbenhusets vestmur ligger en romansk gravsten.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren.