©  Foto:

Skarregaard Natur- og Kulturcenter

Skarregaard er stedet, hvor man træder et skridt tilbage i tiden i skønne naturomgivelser. Et autentisk kulturmiljø, der har huset mennesker fra oldtiden til i dag. Bopladser i oldtiden, en storgård i vikingetiden, en borg i middelalderen, en adelig sædegård, og nu en bevaret slægtsgård, hvor tiden er sat i stå omkring 1950. Skarregaard hører til blandt de allerældste gårde på Mors og består i dag af fire hovedlænger bygget inden for perioden 1840-1910. Til gården hører et areal med forskellige naturtyper som skov, strandeng, hede, sø, strand og dyrket agerland, 6 km afmærkede naturstier og fugleskjul med kikkert i det storslåede område. I dag består Skarregaards bygninger af 4 hovedlænger bygget i årene 1840-1910. Den gamle proprietærgård ligger omgivet af grønne marker, skov, søer, gravhøje og en borgbanke fra middelalderen. I dette naturreservat ser man et rigt fugleliv. På en stor bakkeknude ligger voldstedet “Skarreborg”. Det er et landbrugsmuseum i et 200 ha stort smukt område med gode muligheder får vandreture.

I 2022 bliver Skarregaard Landbrugsmuseum til Skarregaard Natur- og kulturcenter (stiftende generalforsamling 25. september 2022).