©  Foto:

Ørding Kirke

Kirken består af romansk skib, kor og apsis fra 1100-tallet samt et sengotisk tårn. I apsis står det velbevarede granitalter uden tavle. I alterbordets plade, der er sammensat af flere sten, blev helgengraven tømt i 1681. Den indeholdt relikvier af De Ellevetusinde Hellige Jomfurer. Romansk døbefont af enkel form. Prædikestolen er lavet i 1654, men bemalingen er ny. Nye er også stolestaderne, fra 1929, dog udført i ældre stil.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i præstegården i Lødderup.