©  Foto:

"Molerets fantastiske fisk" - Særudstilling på Fossil- og Molermuseet

Årets nye særudstilling på Fossil- og Molermuseet vil stå i fiskenes tegn. Baggrunden for de fossile fisk som årets tema er fordi der er begrundet håb om, at molerklinterne, Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur, vil blive optaget på UNESCO Verdensarvsliste i nær fremtid. 

Udstillingen vil give indsigt i hvorfor forskere, for år tilbage, valgte, at OUV i UNESCO-ansøgningen skulle være fiskene fra molerlagene. OUV er forkortelse for Outstanding Universal Value, som på dansk betyder ”enestående universel værdi”.

I udstillingen vil der også være fine udenlandske fiskefossiler fra tidsperioderne Devon, Trias, Kridt, Eocæn, samt Holocæn, hvor de ældste fisk er 391 millioner år, og de yngste ”kun” er ca. 10.000 år gamle. Disse udenlandske fossiler er med i udstillingen for, at gæster ved selvsyn kan sammenligne bevaringskvaliteten med vores egne fantastiske fiskefossiler. Fiskene fra moleret kommer fra både Mors og Fur, og der er bl.a. tre videnskabeligt ny-beskrevne arter. Disse blev i forbindelse med et Ph.d.-projekt udlånt fra Fossil- og Molermuseet, men er nu vendt retur til Mors. 

Kan ses på Fossil- og Molermuseet fra den 25. marts - 30. november 2024

Se åbningstider på Fossil- og Molermuseets hjemmeside.