©  Foto:

Flade Kirke

Kirken ligger østligst i landsbyen på et højt bakkeparti med en storslået udsigt. Kirken er bygget i romansk stil omkring 1150 af tilhugne granitsten. I sydmuren findes et solur med kvartsdags inddeling. Under det sydvendte korvindue en mindenskrift. På en sten i østmuren findes en indristning, der fremstiller Guds hånd velsignende Jordens kreds. Prædikestol er et smukt renæssancearbejde fra omkring 1625. Altertavle i samme stil, med faste fløje i barok snitværk, påsat 1702. Klokken er støbt i 1486.


:

VisitMors © 2024
Danish