©  Foto:

Feggerøn

Der er ca. 2 km at gå fra Feggersund Færgehavn til spidsen af Feggerøn, men turen er smuk og fiskeriet godt. Kyststrækningen ud til Feggerøn er en plads i sig selv, så du kan fiske på hele turen derud, med risiko for, at du ikke når spidsen. På spidsen er der meget dybt helt ind under land, og strømmen kan være kraftig. Du kan fiske på begge sider, og kysten byder på en varieret bund af sten, muslinger, badekar og strømrender. De store variationer i dybde, strøm- og bundforhold gør den nordligste del af Mors til en rigtig god helårsplads. Vadefiskeri frarådes på selve spidsen pga. dybden og den stærke strøm. Parkering ved Feggesund Færgehavn, Feggesundvej.

:

VisitMors © 2024
Danish